Dagens ord: larv

uppgiva   

Relaterade ord och synonymer:

1: göra avkall på, avstå, avträda, cedera, foga sig, försaka, ge sig, ge upp, låta bli, offra, resignera, uppge, kasta yxan i sjön, överlåta || abandon, avstående, övergivande
2: andra, andraga, anföra, berätta, deklarera, formulera, frambringa, framdraga, framföra, framkasta, framlägga, framställa, framsäga, förebringa, föredraga, förmäla, hävda, konstatera, meddela, mäla, nämna, påstå, säga, säja, tala, tillkännagiva, uppge, utsäga, uttala, uttrycka, vittna, yttra