Dagens ord: massiv

uppleva   

Relaterade ord och synonymer:

1: ana, erfara, förnimma, förspörja, höra, inhämta, insupa, känna, ha en känsla av, möta, percipiera, röna, se, skönja, spörja, uppfatta, uppsnappa, bli utsatt för, bli varse, varsebli, varsebliva, vädra
2: fortleva, framleva, genomleva, kvarleva, leva, överleva