Dagens ord: spel

utreda   

Relaterade ord och synonymer:

1: analysera, bena ut, kartlägga, klargöra, kasta ljus över, nogsamt skärskåda, sönderdela, undersöka
2: belysa, dechiffrera, explicera, förklara, förtydliga, hänföra, häntyda, kommentera, lämpa, tillämpa, tolka, tyda, utlägga, utläsa, uttolka, uttyda
3: belysa innebörden av, beskriva, ge exempel på, förklara, illustrera, klarlägga
4: frisera, kamma, utreda hår