Dagens ord: larv

uttrycka   

Relaterade ord och synonymer:

1: andra, andraga, anföra, berätta, deklarera, formulera, frambringa, framdraga, framföra, framkasta, framlägga, framställa, framsäga, förebringa, föredraga, förmäla, hävda, konstatera, meddela, mäla, nämna, påstå, säga, säja, tala, tillkännagiva, uppge, uppgiva, utsäga, uttala, vittna, yttra
2: ange, anvisa, framhålla, framhäva, framlägga, framställa, framte, framvisa, förelägga, förete, förevisa, hänvisa, peka, poängtera, presentera, påpeka, uppvisa, utpeka, utvisa, visa
3: andas (om), knysta, röja