Dagens ord: sinkadus

vall   

Relaterade ord och synonymer:

1: bank, banvall, järnvägsbank, utfyllning
2: barrikad, bastion, befästning, befästningsanläggning, befästningsvall, befästningsverk, blindering, blinderingsvall, blockhus, borg, citadell, defens, fort, fortifikation, fäste, fästning, fästningsverk, förskansning, försvarsanläggning, försvarsverk, kasematt, kastell, korsu, kåk, kärna, mur, palissad, ravelin, redutt, rondell, skans, skansverk, slott, stadsmur, vallgrav, värn
3: bas, botten, fundament, golv, grund, mark, postament, sockel
4: bevattningsdamm, branddamm, damm, dämme, fördämning, kraftverksdamm, reservoar, skyddsvall, uppdämning, vattenkraftsdamm
5: fält, gärde, jordlott, lapp, linda, lott, lycka, mark, parcell, skifte, stycke, teg, torva, träde, trädesmark, täppa, vret, åker, åkerfält, åkerlapp, åkerteg, äga, äng, änge; fältslag (i korsord)
6: beta, sommarbeta, tugga, gå i vall, äta gräs || valla
7: bete, beteshage, betesmark, betesäng, gräsmark, hage, klövervall, äng
8: jordvall, kulfång, skottfång, skottvall