Dagens ord: oud

vana    Se även: van

Relaterade ord och synonymer:

1: art, bruk, handelsbruk, hävd, kutym, mod, plägsed, praxis, rit, ritus, sed, sedvana, sedvänja, skick, sätt, tradition, usage, usance, usans, usus, vis
2: bruka, pläga, vara van, ha till vana; brukar, plägar, plär
3: divafasoner, divalater, fason, fel, last, later, manér, oart, odygd, olat, osed, oskick, ovana, skötesynd, svaghet, synd, sätt, dålig vana, vanart
4: erfarenhet, kunnande, praktik, rutin, träning, yrkesvana
5: bravur, fallenhet, färdighet, förmåga, handlag, hantverkskunnande, händighet, know-how, kompetens, konstskicklighet, kunnande, kunnighet, skicklighet, talang, teknik
6: enformighet, lunk, långrandighet, rutin, slentrian, trall, vanehandlande, vanemässighet
7: inbiten, inrotad, invand, oförbätterlig, orubblig, fast i en vana