Dagens ord: skott

vara   

Relaterade ord och synonymer:

1: alster, foster, frukt, produkt, resultat, skapelse
2: bo, dväljas, förbliva, husera, kvarbliva, kvarstanna, logera, residera, vistas
3: existera, finnas (till), förefinnas, förekomma, föreligga, leva, vara tillfinnandes
4: fortfara, fortgå, fortvara, förslå, pågå, påstå, räcka
5: alltet, existens, förekomst, liv, natur, realitet, skapelse, tillvaro, varat, verklighet, värld
6: bjäfs, dussinvara, gods, junk, krafs, kram, krams, krimskrams, mög, skräp, småkrafs, smörja
7: aktsamma, försiktiga, lätta på handen, omtänksamma, varliga, varsamma
8: vara till fyllest, förslå, räcka, räcka till, tya, vara nog
9: bulna, svullna, bilda var, vara (sig), varas
10: bevara, rädda, ta tillvara, tillvarata, ta vara på
11: artikel, bytesvara, exportvara, försäljningsobjekt, handelsartikel, handelsvara, importvara, produkt, varugods, varuslag
12: vara (infinitiv), är (presens), var (preterium/imperativ), varit (supinum), varande (presens particip), vore (konjunktiv), vare (konjunktiv); voro (ålderdoml.), äro

Vara   

Inga relaterade ord