Dagens ord: vevlira

vecka   

Relaterade ord och synonymer:

1: bryta, falsa, fålla, knorva, knyckla, korrugera, plissera, rynka, skrutta ihop, skrynka, skrynkla, vika
2: tid, tidsenhet, tidsperiod || sekundminuttimmedag, dygn, veckodagarbetsvecka, kalendervecka, sjudagarsperiod, veckakalendermånad, månad, månvarvkalenderår, solvarv, tolvmånadersperiod, år, årtal || åratal || glas
3: krusa, kräppa, kräppera