Dagens ord: svamp

verka   

Relaterade ord och synonymer:

1: betinga, föra med sig, föranleda, förorsaka, förvålla, influera, innebära, inverka, medföra, medverka, orsaka, rendera, ställa till med, tillfoga, tillskynda, vålla, ådra, ådraga, åsamka
2: arbeta, fungera, jobba, operera, tjäna, tjänstgöra
3: förefalla, förekomma, se ut, synas, te sig, tyckas
4: brinna för, ivra, kämpa för, dra en lans för, nitälska, sträva, verka för
5: bita, fungera, funka, göra nytta, ta skruv, ta, göra verkan