Dagens ord: antkapitäl

vika   

Relaterade ord och synonymer:

1: backa, banga, fega ur, retirera, rygga, sacka, svikta, dra sig tillbaka, återgå || flykt, reptilrörelse, reträtt, tillbakadragande, tillbakamarsch, återtåg
2: behålla, ekonomisera, hopspara, hushålla, inbespara, kapa, knappa in, minska ner, dra ner, reservera, samla, skära ner, snåla, spara (in), dra åt svångremmen
3: bryta, falsa, fålla, knorva, knyckla, korrugera, plissera, rynka, skrutta ihop, skrynka, skrynkla, vecka
4: besparas, eludera, gera, gira, hålla av, kringgå, sky, slippa undan, svänga, undfly, undgå, undkomma, undslippa, undvika, vika undan, väja
5: belägga, beställa, boka, hålla (plats), markera, passa, paxa, reservera, tinga
6: ge efter, fjädra, ge med sig, svika, svikta, ge vika
7: gå till kojs, lägga sig, krypa till sängs, törna in, vika sig