Dagens ord: ila

vikt    Se även: vika

Relaterade ord och synonymer:

1: angelägenhet, betydelse, betydenhet, bäring, dignitet, intresse, relevans, roll, valör, värde
2: belastning, kraft, last, massa, press, tyngd
3: lätta, lättna, minska, tappa vikt
4: balans, balansvikt, blylod, blytyngd, lod, metallklump, metallkropp, motvikt, sänke, viktlod
5: viktenhet, viktmåttmilligram, gram, hekto, hektogram, kilo, kilogram, deciton, ton, kiloton, megaton || korn, ass, gran, skrupel, qvintin, drakma, ort, lod, uns, newton, mark, pund, skålpund, lispund, centner, skeppspund, läst, nyläst
6: belagd, besatt, beställd, bokad, markerad, paxad, påtingad, reserverad, tingad, upptagen
7: allvar, betoning, betydelse, djup, eftertryck, emfas, framhävning, kläm, kraft, känslobetoning, skärpa, tryck, tyngd