Dagens ord: hölje

vilja   

Relaterade ord och synonymer:

1: akt och mening, avsikt, beslut, dessäng, fokus, föresats, försåt, intention, intentioner, mening, mål, målsättning, plan, syfte, syftemål, syftning, tanke, uppsåt, ändamål
2: akta, avse, ha för avsikt, ha som mål, tillämna, tillärna, tänka sig, ämna, ärna
3: behag, godtycke, gottfinnande, skön
4: gita, gitta, idas, nännas, orka, palla, komma till skott
5: förmå, härda ut, klara (av), ha kraft nog, kunna, stå lull, mäkta (med), orka, stå pall, palla, stå rycken, tya, uthärda
6: hoppas (på), längta, slöta, smäkta, sukta, trakta, trå, tråna, trängta, vilja ha, vånna, åtrå, önska
7: drivfjäder, drivkraft, incitament, inspiration, intresse, lust, morot, motivation, motor, primus motor, sporre, viljeinriktning