Dagens ord: larv

vittna   

Relaterade ord och synonymer:

1: andra, andraga, anföra, berätta, deklarera, formulera, frambringa, framdraga, framföra, framkasta, framlägga, framställa, framsäga, förebringa, föredraga, förmäla, hävda, konstatera, meddela, mäla, nämna, påstå, säga, säja, tala, tillkännagiva, uppge, uppgiva, utsäga, uttala, uttrycka, yttra
2: affirmera, bedyra, befästa, bejaka, bekräfta, besanna, besegla, bestyrka, betyga, bevittna, borga för, dokumentera, fastslå, försäkra, garantera, godkänna, intyga, jaka, ratificera, sanktionera, sanna, stadfästa, styrka, testifiera, tumma (på), verifiera, vidimera, vitsorda
3: vittna (i domstol), vara vittne, avlägga vittnesmål