Dagens ord:

vret   

Relaterade ord och synonymer:

1: fält, gärde, jordlott, lapp, linda, lott, lycka, mark, parcell, skifte, stycke, teg, torva, träde, trädesmark, täppa, vall, åker, åkerfält, åkerlapp, åkerteg, äga, äng, änge, fältslag (i korsord)
2: täkt, täktmark, plats för utvinninggrusgrop, grustäkt, sandtag, sandtäktmalmtäkt, myrmalmstäkttorvmosse, torvtäkt || vattentäkt, ytvattentäkt