Dagens ord: larv

yttra   

Relaterade ord och synonymer:

1: andra, andraga, anföra, berätta, deklarera, formulera, frambringa, framdraga, framföra, framkasta, framlägga, framställa, framsäga, förebringa, föredraga, förmäla, hävda, konstatera, meddela, mäla, nämna, påstå, säga, säja, tala, tillkännagiva, uppge, uppgiva, utsäga, uttala, uttrycka, vittna
2: ange, angiva, anmäla, antyda, avlysa, basunera (ut), bebåda, bekantgöra, beteckna, betyda, båda, eklatera, förkunna, förständiga, indicera, informera, kungöra, meddela, notificera, offentliggöra, precisera, proklamera, publicera, pålysa, tillkännage, tillkännagiva, torgföra, underrätta, utbasunera, utlysa, utropa, varsko, varsla