Dagens ord: genom

genom   

Relaterade ord och synonymer:

1: matematik, matte, räknemetod, räknesätt || addition, plussubtraktion, minusmultiplikation, gångerdivision, delat med, dividerat med, genomkvadrering || bråk || additionstecken, plusteckensubtraktionstecken, minusteckenmultiplikationstecken, gångerteckendivisionstecken
2: förbi, igenom, om, tvärsigenom, via, över
3: arvsmassa, deoxiribonukleinsyra, DNA, genuppsättning
4: förmedels, förmedelst, med hjälp av, medelst, per
5: med (hjälp av), per