Dagens ord: finna

finna   

Relaterade ord och synonymer:

1: anse, anta, förmena, förmoda, förvänta, mena, presumera, tro, tycka, tänka, vänta
2: anträffa, hitta, möta, påträffa, råka, stöta på, träffa (på), upphitta
3: uppfinna, upptäcka, utfinna
4: eklärera, reka, rekognosera, sondera, uppsnoka, uppspåra, upptäcka, utforska, utrannsaka, utröna
5: acceptera, finna sig i, fördra, fördraga, svälja, tolerera