Dagens ord: ren

ren   

Relaterade ord och synonymer:

1: diafan, genomskinlig, klar, kristallisk, limpid, ljus, lucid, ogrumlad, transparent
2: brink, bryn, brädd, bräm, brätte, bård, fris, grad, kant, krön, krönlist, list, marg, marginal, ram, ramlist, rand, sarg, sims, slingerbord, stad, stadkant, överkant
3: egentlig, exakt, faktisk, genuin, konkret, korrekt, positiv, påtaglig, real, reell, riktig, rätt, rättskaffens, sann, sannfärdig, sanningsenlig, sannskyldig, sant, veritabel, verklig, äkta
4: fin, klar, lutter, obemängd, oblandad, pur, skir, skär, uteslutande
5: allaredan, allaren, redan, så snart, så tidigt
6: aseptisk, bacillfri, bakteriefri, desinficerad, absolut ren, steril, steriliserad
7: hjortdjurrentjur, sarv; herren (herr-ren i korsord)renko, rensimla, simla, vajahärk, renoxerenkalv
8: fullödig (full-lödig), gedigen, genuin, hel, helgjuten, nativ (om metall), naturlig, oblandad, oförfalskad, pur, renodlad, utpräglad, verklig, äkta
9: badad, bykt, fläckfri, fräsch, lögad, nybadad, nytvättad, renad, rengjord, rensad, rentvådd, rentvättad, sanerad, smutsfri, städad, tvagen, tvättad, vaskad
10: anspann, ardenner, dragare, dragdjur, dragkamp (i korsord), dragoxe, elefant, häst, kamp, lastdjur, laståsna, oxe, packåsna, slädhund, spann, åkarkamp, åsna, ök
11: klar, nyputsad, putsad
12: klar, klockren, välljudande, välstämd
13: höstklar, himmelskt klar, seren
14: bankett, dikesren, vägkant, vägren, åkerren
15: hundraprocentig, oblandad, ädel, äkta