Dagens ord: lag

lag   

- ett lag innebär ett skott från varje artilleripjäs i ett batteri

Relaterade ord och synonymer:

1: alluvium, avlagring, bädd, flöts, kolflöts, lager, lägg, skift, skikt, varv
2: anvisning, befallning, bud, budord, direktiv, föreskrift, författning, förhållningsorder, förhållningsregel, förordnande, förordning, förständigande, instruktion, kanon, lagkodex, ledning, lex, missiv, norm, order, ordning, påbud, regel, reglemente, reskript, riktlinje, rättesnöre, rättsnorm, rättsregel, stadga, stadgar, statut, ukas, åläggande
3: befinnande, belägenhet, författning, förhållande, läge, moment, omständighet, placering, position, predikament, sits, situation, skick, status, stånd, ställning, tillstånd
4: brödraskap, cenakel, corps, fackförening, förbund, förening, gille, junta, kamarilla, klubb, kompani, korporation, kår, nation, orden, organisation, samfund, skrå, sällskap, union
5: avkok, dekokt, fluid, fluidum, lake, marinad, must, saft, sav, save, sky, spad, steksås, sås, vätska
6: disciplin, stram hållning, ordning, pli, reda, redlighet, skick, takt, tukt
7: artilleriduell, bredsida, eld, eldstrid, kanonad, kanoneld, kanonskott, salut, salva, skott, skottlossning, skärmytsling
8: ansjovisspad, gurkspad, inläggningsvätska, konserveringsvätska, lake, lösning, saltlag, saltlake, saltlösning, sillake, sillspad, sockerlag, sockerlösning, surströmmingsspad, ättiklag, ättikslag
9: cykelstall, fotbollslag, idrottslag, racingteam, spelartrupp, sportlag, team, trupp
10: arbetslag, grupp, gäng, manskap, team
11: arbetsgrupp, arbetslag, arbetsskift, fyrskift, skift, tjänstgöringsskift
12: flicklag, juniorlag, knattelag, pojklag, ungdomslag
13: vara i lag med, sällskapa, vara tillsammans, träffas, umgås
14: elva, elvamannalag, fotbollslag