Dagens ord: avskilja

avskilja   

Relaterade ord och synonymer:

1: avdela, avsöndra, ta i bitar, dela, dissekera, fläkta, frånskilja, klyva, separera, skilja, skräda, spjälka, splittra, sprätta, spåna, spänta, stycka, sära, särskilja, söndra, utgallra, åtskilja
2: avskiljande, avspärrning, avstängning, isolation, isolering, karantän || avstänga, isolera, separera
3: anrika, filtrera, finera, klara, koncentrera, laka, luttra, purifiera, raffinera, rena, rengöra, renodla, rensa, sila, skira, skräda, sovra, vaska
4: avskumma, separera, skumma (bort)gräddsätta
5: avskilja från, avstänga, avvisa, neka inträde, porta, portförbjuda, relegera, stänga av, utesluta
6: avge, avsöndra, frigöra, ge ifrån sig, lämna, utsöndra
7: avskilja bottensatsen, dekantera, hälla av
8: avdela, avskilja med skrank, skranka