Dagens ord: öppning

öppning   

Relaterade ord och synonymer:

1: braka, brott, bräcka, bräsch, fissur, gap, glipa, glispa, hål, klüft, klyfta, reva, råk, rämna, skreva, skåra, slits, spalt, spricka, springa, sprund, vak, vråk
2: gap, gatt, glugg, hål, håla, hålighet, hålrum, kavitet, lakun, lucka, läcka, mun, mynning, punktering, pupill, schakt, spygatt, svalg, tomrum
3: gip, glad, glänta, hygge, skogsglänta
4: avstånd, intervall, mellanrum, uppehåll; avbrott, mellantid
5: krater, vulkan, vulkankrater
6: dörr, dörrblad, dörrkarm, dörrpost, dörröppning, karm, post
7: lösning, räddning, utväg
8: farled, gatt, kanal, nor, passage, sund
9: öppning mot dagen, dagöppning, fönster, ljusinsläpp, öppning mot det fria
10: hål, urfräsning, urtag, mindre öppning
11: inlopp, insläpp, intag, mynningfriskluftsintag; varuintag; vattenintag
12: dekolletage, dekolletering, urringat parti, urringning
13: invigning, start, öppnande, öppningsceremoni; inviga, öppna
14: ljusspringa, spalt, långsmal öppning