Dagens ord: rest

rest    Se även: resa

Relaterade ord och synonymer:

1: behållning, kvarleva, lämning, relik, relikt, remanens, residuum, ruin, skvätt, sladd, slank, slatt, slatte, slick, slump, slunk, talong, återstod, överleva
2: balans, balansräkning, behållning, bokslut, bokslutssaldo, saldo, skillnad, tillgodohavande, överskott
3: avfall, biprodukt, hammarslagg, masugnsslagg, residuum, sinter, slagg, varp
4: addend, antal, binom, bråk, bråkdel, bråktal, decimalbråk, dividend, divisor, faktor, kvadrat, kvadratrot, kvot, minuend, nuffra, numero, numerus, nummer, nämnare, operator, ordningstal, parameter, part, pi, polynom, produkt, rot, räknetal, siffra, skillnad, storhet, subtrahend, summa, tal, term, täljare
5: aska, brasrest, falaska, förbränningsrest, koldamm, residuum, rök, sot, återstod
6: avrest, dragit, farit, stuckit, åkt
7: lyft (upp), rest (upp), ställt (upprätt) || upprest, uppsatt, uppställd
8: cigarettfimp, cigarettstump, fimp, stump