Dagens ord: fly

fly   

- triangelformiga hullingar på ankararms ändar

Relaterade ord och synonymer:

1: avvika, bonna, desertera, echappera, flykta, frånvara, rymma, schappa, sjappa, skolka, skubba, smita, sticka, utebli
2: bråd, brådstörtad, ferm, flink, färm, gesvind, hastig, hurtig, kvick, plötslig, rapid, rapp, rask, redig, skyndsam, snabb, snar, snäll, tidig
3: bassäng, damm, flark, flarkkärr, flarkmyr, flo, gungfly, göl, haff, hav, insjö, kärr, lagun, mad, mar, moras, mosse, myr, myrmark, ocean, puss, pöl, sankmark, sjö, skogssjö, slåtterkärr, sump, sumpmark, tjärn, träsk, vatten, vattensamling, våtmark
4: knapp, odryg, otillräcklig, skryp
5: ge, langa, lämna, ro (hit med), räcka, räcka över, skicka, sträcka, överlämna, överräcka
6: avvika, dra, dunsta, försvinna, ta till harvärjan, fara iväg, kila, dra sin kos, pila (iväg), pysa, schappa, sjappa, ta till sjappen, sticka (iväg), troppa av, åka
7: ankararm, ankarbjälke, ankarfly, ankarjärn, ankarslut, ankarstock
8: nattfjäril, nattfly