Dagens ord: ila

erfarenhet   

Relaterade ord och synonymer:

1: beläsenhet, boksynthet, bokvett, dogm, doktrin, förfarenhet, förståelse, insikt, kläm på, kunskap, kännedom, lära, lärdom, pejl, praktik, vetande, vetenskap, vetskap, vett
2: empiri, iakttagelse, kunskap, observation, rön
3: kunnande, praktik, rutin, träning, vana, yrkesvana
4: beta, känga, läxa, minnesbeta, tillrättavisning, varning
5: utan erfarenhet, oerfarenhet, orutin, ovana