Dagens ord: beskällare

hack   

Relaterade ord och synonymer:

1: blessyr, fistel, huggsår, kontusion, krossår, revorm, rispa, rivsår, skada, skottsår, skrapsår, skrubbsår, skråma, skåra, skärsår, sticksår, stöt, sår, sårnad, trauma, ulcus || mensurärr, spår, sårmärke, sårspår, ärr; stickspår (i korsord)
2: jack, märke, nagg, naggning, skada, urslag
3: göra hack i kanten, karva, nagga, repa, göra repor, rispa, rista, ritsa, skada, skava, skrapa, skåra
4: flis, skärvor, splitter, sågverkshack, träflis, träskärvor, träsplitter, tugg
5: pinnhål, snäpp, steg
6: flismaskin, flistugg, hackelsemaskin, ristugg, tugg || dokumentförstörare, pappersstrimlare, papperstugg, strimlare
7: snitt, urgröpning, urtag, urtagning, utskärning, uttag
8: gnat, gnäll, kält, kältande, käx, sagg, smågräl, tjat, tjatande, ältande, öronpina