Dagens ord: backe

skada   

Relaterade ord och synonymer:

1: avbräck, avigsida, chock, dråpslag, förfång, förlust, knäck, men, mistning, nackdel, ogagn
2: blessera, hugga, göra illa, klösa, riva, sarga, skära, såra
3: blessyr, fistel, hack, huggsår, kontusion, krossår, revorm, rispa, rivsår, skottsår, skrapsår, skrubbsår, skråma, skåra, skärsår, sticksår, stöt, sår, sårnad, trauma, ulcus || mensurärr, spår, sårmärke, sårspår, ärr; stickspår (i korsord)
4: justering, stukning
5: förskrämma, kränka, skrämma
6: lesion, läsion, organförändring, organskada
7: brist, defekt, fel, lyte, men, mista, skavank, skönhetsfläck, vank
8: hack, jack, märke, nagg, naggning, urslag
9: krocka, krossa, kvadda, ramponera, skamfila
10: förstöra, paja, panga, sabba, sabotera, ha sönder, vandalisera
11: buckla, bucklighet, bula, deformation, inbuktning, krockskada, lackskada, plåtskada
12: göra hack i kanten, karva, nagga, repa, göra repor, rispa, rista, ritsa, skava, skrapa, skåra
13: björntjänst, otjänst
14: ohägn, skadegörelse som förövas av djur