Dagens ord: klubba

plus   

Relaterade ord och synonymer:

1: avkastning, avrad, bankränta, behållning, förtjänst, inkomst, intäkt, kassabehållning, netto, rendement, ränta, utbyte, vinst, återstod, överskott
2: plusgrad, värmegradplusgrader, värmegrader
3: anod, batteripol, elektrod, ledare, pluselektrod, plusledare, pluspol, pol
4: matematik, matte, räknemetod, räknesätt || addition, plussubtraktion, minusmultiplikation, gångerdivision, delat med, dividerat med, genomkvadrering || bråk || additionstecken, plusteckensubtraktionstecken, minusteckenmultiplikationstecken, gångerteckendivisionstecken
5: et, och, samt
6: över noll, på plussidan, positiv