Dagens ord: larv

sloka   

Relaterade ord och synonymer:

1: atrofiera, borttorka, , förtorka, förtvina, förvissna, gistna, skrumpna, torka, tvina, uttorka, vissna
2: dangla, dingla, falla, hänga, slinka, säcka