Dagens ord: grund

klara    Se även: klar

Relaterade ord och synonymer:

1: bestå, bära, fördraga, genomgå, genomlida, lida, ha det svårt, tåla, undergå, uthärda, utstå
2: harkla sig, harskla sig, krämta, klara strupenharkling, harskling
3: förmå, härda ut, klara (av), ha kraft nog, kunna, stå lull, mäkta (med), orka, stå pall, palla, stå rycken, tya, uthärda, vilja
4: anrika, avskilja, filtrera, finera, koncentrera, laka, luttra, purifiera, raffinera, rena, rengöra, renodla, rensa, sila, skira, skräda, sovra, vaska
5: avklara, ernå, genomföra, kirra, klara (av), gå i land med, lyckas (med), reda ut, ro i land, slutföra, uppnå
6: förstå, klara (av), klura ut, lura ut, lösa, hitta lösning på
7: behärska, bemästra, rå på
8: avverka, lägga bakom sig, fullborda, klara av, tillryggalägga
9: klara sig, rädda sig undan, slippa undan, undkomma
10: klara verba, klart och tydligt