Dagens ord: kort

pass   

Relaterade ord och synonymer:

1: bana, gång, led, route, rutt, serpentin, stig, stråk, stråt, väg
2: avgrund, canyon, djup, hålväg, kanjon, kittel, klyfta, ravin, spricka, sänka
3: approximativ, bortåt, cirka, på en höft, inemot, närmare, nästan, omkring, vid pass, runt, ungefär
4: fältpost, fältvakt, förpost, patrull, piket, piketstyrka, post, postering, skiltvakt, skyltvakt, styrka, vakt, vaktpost, vaktsoldat, vedett
5: arbetspass, jour, jourpass, kvällspass, morgonpass, nattjour, nattjänst, nattpass, nattskift, skift, tjänstgöring, tjänstgöringsskift, törn, vakt, vaktpass, vaktperiod, väkt
6: inresetillstånd, resehandling, respass, visa, visum || passtämpel, visering || flyktingpass, nansenpass
7: begär, bud, kortspelsbud, noll, sang, sangbud, spel; budord (i korsord)
8: id, id-kort, identitetsbricka, identitetshandling, identitetskort, körkort, leg, legg, legitimation, legitimationskort || passerkort
9: ligga i bakhåll, ligga på lur, lura på någon, stå på pass
10: aha, jaha, jaså, just det,  det, så pass, på så sätt, verkligen, på det viset, visst
11: frisedel, lejd, passersedel
12: centring, inlägg, inspark, krosspassning, långpassning, passning, samspel, utspark