Dagens ord: kort

budord   

Relaterade ord och synonymer:

1: anvisning, befallning, bud, direktiv, föreskrift, författning, förhållningsorder, förhållningsregel, förordnande, förordning, förständigande, instruktion, kanon, lag, lagkodex, ledning, lex, missiv, norm, order, ordning, påbud, regel, reglemente, reskript, riktlinje, rättesnöre, rättsnorm, rättsregel, stadga, stadgar, statut, ukas, åläggande
2: begär, bud, kortspelsbud, noll, pass, sang, sangbud, spel; budord (i korsord)
3: de tio budorden, dekalogen, tio guds bud
4: inropa, köpa på auktion, ropa inbud, inrop, rop; budord (i korsord)