Dagens ord: massiv
Olika (stavnings)varianter hittades

kant   

Relaterade ord och synonymer:

1: brink, bryn, brädd, bräm, brätte, bård, fris, grad, krön, krönlist, list, marg, marginal, ram, ramlist, rand, ren, sarg, sims, slingerbord, stad, stadkant, överkant
2: fas, flank, flygel, sida
3: knaggla, knöl, ojämnhet
4: fåll, stad, stadkant, söm, sömsmån, tråckling, tygkantkjolfåll, kjortelfåll, klänningsfåll
5: beläggning, hårdnad yta, krusta, skal, skorpa, hårt överdrag
6: brink, brädd, havsstrand, kust, rand, sjöstrand, strand, strandkant, älvbrink
7: brödkant, brödskalk, ostkant, ostskalk, skalk
8: sätta kant på segel, kanta segel, förse med lik, lika

Kant   

- Petra von Kants bittra tårar, tysk film av Rainer Werner Fassbinder
- Immanuel Kant (1724-1804) tysk filosof  Läs mer...

Relaterade ord och synonymer:

1: Petra von Kant
2: Immanuel Kant