Dagens ord: knut

minut   

Relaterade ord och synonymer:

1: anmärkning, erinran, gensaga, inkast, invändning, jäv, memorandum, observandum, påminnelse, påpekan, påpekande, varning
2: småpartier, styckevis
3: tid, tidsenhet, tidsperiod || sekund || timmedag, dygn, veckodagarbetsvecka, kalendervecka, sjudagarsperiod, veckakalendermånad, månad, månvarvkalenderår, solvarv, tolvmånadersperiod, år, årtal || åratal || glas