Dagens ord: skott

samman   

Relaterade ord och synonymer:

1: hop, ihop, tillhopa
2: addera, hopräkna, lägga ihop, plussa, räkna ihop, räkna samman, sammanlägga, sammanräkna, summera, lägga till, ökadra ifrån, minska, subtraheragångra, multiplicera, mångfaldigadela (med), dividera
3: dra samman, koncentrera, kontrahera, krympa, dra sig samman, sammandra, sammantränga
4: anhopas, ansamlas, flockas, förenas, församlas, hopas, mötas, samlas, komma samman, sluta upp, stråla samman, träffas