Dagens ord:

parti   

Relaterade ord och synonymer:

1: andel, anpart, bit, del, kontingent, kvot, lott, part, partage, portion, ranson, ration, tilldelning
2: anhang, band, falang, fraktion, följe, förbund, gäng, kotteri, liga, rövarband
3: avdelning, avsnitt, del, detalj, nederdel, part, sektion, stycke, överdel
4: dimension, dos, dosis, frekvens, kvantitet, kvantum, magnitud, massa, myckenhet, mångfald, mängd, storhet, storlek
5: allians, civiläktenskap, gifte, giftermål, hjonelag, hymen, matrimonium, äktenskap
6: avsnitt, bit, kapitel, passage, passus, punkt, stycke, ställe
7: figur, filmroll, gestalt, roll, teaterroll
8: game, match, omgång, spel, spelomgång, stick, trick
9: band, område, rand, streck, strimma, stråk, svep, zon
10: lusttur, slädfärd, slädparti, utfärd, åktur
11: förbund, intresseorganisation, politiskt parti, politisk sammanslutning
12: handelsparti, post, rate, sändning, varumängd, varuparti
13: batch, körning, produktionsperiod, produktionstillfälle, sats, sändning, tillverkningsparti, tillverkningssats || batchnummer, satsnummer, tillverkningsdatum, tillverkningsnummer
14: fraktion, församling, grupp, läger, sida, åsiktsgrupp