Dagens ord: ren

besittning   

Relaterade ord och synonymer:

1: bo, domän, egendom, fastighet, förmögenhet, gods, hemman, håva, jord, jordäga, lott, mark, marker, rikedom, tillgångar, tomt, tomtmark, äga, ägor
2: annektera, ta i besittning, besätta, erövra, införliva, inkorporera, inkräkta, inta, intaga, intränga i ett land, invadera, ockupera, underkuva, usurpera
3: dominion, imperiestat, koloni, lydstat, mandat, protektorat