Dagens ord: ren

tomt    Se även: tom

Relaterade ord och synonymer:

1: besittning, bo, domän, egendom, fastighet, förmögenhet, gods, hemman, håva, jord, jordäga, lott, mark, marker, rikedom, tillgångar, tomtmark, äga, ägor
2: fläck, lokal, lokalitet, lokus, läge, ort, plats, plätt, position, rum, ställe, utrymme
3: gård, gårdsplan, gårdsrum, gårdstun, plan, trädgård, tun
4: bart, blottad, blottat, kalt, naket, otäckt