Dagens ord: ren

hemman   

Relaterade ord och synonymer:

1: besittning, bo, domän, egendom, fastighet, förmögenhet, gods, håva, jord, jordäga, lott, mark, marker, rikedom, tillgångar, tomt, tomtmark, äga, ägor
2: arrendegård, bondgård, domän, estancia, farm, fideikommiss, gods, gård, hacienda, herrgård, hus, lantegendom, lantgård, lanthem, lägenhet, mantal, plantage, possession, ranch, rancho, stamgods, säteri, sätesgård, torp