Dagens ord: hölje

plan   

Relaterade ord och synonymer:

1: alvar, flackland, fält, grässlätt, hed, högslätt, pampas, plateau, platå, prärie, pusta, savann, slätt, stäpp, tundra
2: aerodyn, aeroplan, autogiro, autogyro, biplan, drake, dubbeldäckare, flygbåt, flygmaskin, flygplan, gyrokopter, helikopter, hydroplan, luftfarkost, monoplan, ornitopter, paramotor, segelflygplan, triplan
3: akt och mening, avsikt, beslut, dessäng, fokus, föresats, försåt, intention, intentioner, mening, mål, målsättning, syfte, syftemål, syftning, tanke, uppsåt, vilja, ändamål
4: alternativ, dessein, dessin, dessäng, draft, förarbete, förslag, idé, initiativ, kladd, koncept, layout, motion, projekt, proposition, propå, skiss, studie, uppränning, uppslag, utkast
5: entresol, entresoll, etage, halvvåning, källarvåning, mellanvåning, rum, suterräng, våning, våningsplan
6: anordning, disposition, förfogande
7: flack, flat, jämn, kal, platt, slät
8: grad, jämn, oböjd, okrökt, rak, rät
9: handling, händelseförlopp, händelseutveckling, intrig, röd tråd, skeende, story
10: gård, gårdsplan, gårdsrum, gårdstun, tomt, trädgård, tun
11: höjd, höjdläge, jämnhöjd, läge, nivå, polhöjd
12: agenda, arbetsordning, dagordning, läsordning, schema, system, tidplan, tidsprogram, timplan
13: arena, fotbollsarena, fotbollsplan
14: flygplan, attackflygplan, bombflygplan, enhetsflygplan, jaktflygplan, krigsflygplan, militärflygplan, spaningsflygplan, stridsflygplan, störtbombare, störtbombflygplanFlygande tunnan, Venom, Lansen, Draken, Viggen, Gripen, JAS