Dagens ord: ådra

svikta   

Relaterade ord och synonymer:

1: backa, banga, fega ur, retirera, rygga, sacka, dra sig tillbaka, vika, återgå || flykt, reptilrörelse, reträtt, tillbakadragande, tillbakamarsch, återtåg
2: dala, digna, dimpa, dråsa, dunsa, falla, falla ihop, knäa, kollabera, kollapsa, kullbyttera, ramla, rasa, segna, signa, singla, sjunka, slinka, slinta, slippa, stupa, störta, säcka (ihop), tumla
3: ge efter, fjädra, ge med sig, svika, ge vika