Dagens ord: master

summa   

Relaterade ord och synonymer:

1: belopp, kostnad, penningsumma, post, värde
2: det hela, inalles, sammanlagt, sammanräknat, sammantaget, tillhopa, tillsammans, totalt, summa summarum
3: addend, antal, binom, bråk, bråkdel, bråktal, decimalbråk, dividend, divisor, faktor, kvadrat, kvadratrot, kvot, minuend, nuffra, numero, numerus, nummer, nämnare, operator, ordningstal, parameter, part, pi, polynom, produkt, rest, rot, räknetal, siffra, skillnad, storhet, subtrahend, tal, term, täljare
4: Pythagoras sats: kvadraten på hypotenusan är lika med summan av kvadraterna på kateterna
5: surra som ett bi